ZUIDBERG AGRARISCH

Uitgelicht

Constructie nieuw kantoor Zuidberg North America afgerond

Hij staat er! Afgelopen maand hebben onze Zuidberg collega’s in Noord-America hun pand afgerond.

Lees verder 

Artikelselector


Vind uw fronthefsysteem ►

Uitgelicht

Hoe Zuidberg Lean inzet om continu te verbeteren

Al jarenlang passen bedrijven de Lean-methodiek toe om verspillingen te elimineren en een cultuur van continue verbetering te creëren.

Lees verder►

×

INDUSTRIEEL

Bekijk de laatste
Industrial video

ZUIDBERG INDUSTRIEEL

Uitgelicht

Een transmissie voor serieproductie kiezen – welke fasen doorlopen fabrikanten?

In dit blog leggen we uit hoe wij fabrikanten helpen bij het kiezen van een transmissie voor een seriematige levering.

Lees verder►

×

Installeer de Zuidberg app

Ontvang pushnotificaties van Zuidberg na publicatie van nieuwsartikelen of productlanceringen.

40 Years

Quality Management

17 januari 2023  |  Leestijd: 5 minuten

Betrouwbaarheid en repeteerbaarheid zijn de twee belangrijkste kernwaarden binnen Quality Management. ‘Maar veiligheid staat altijd bovenaan’

Iedere hef, PTO, transmissie, component of track die de Zuidberg-fabriek verlaat moet aan de gestelde klanteisen voldoen. Daarom worden er in het productieproces doorlopend allerlei controles uitgevoerd, zodat de klant verzekerd is van een volledig goedgekeurd product. De afdeling Quality Management ziet toe op het naleven van de vastgestelde controles. “We streven naar foutloos produceren.”

Betrouwbaarheid en repeteerbaarheid
Betrouwbaarheid en repeteerbaarheid zijn de twee belangrijkste kernwaarden binnen Quality Management. “Een product moet doen wat het belooft, het moet veilig zijn en een lange levensduur hebben”, vertellen Quality Engineer OEM Harry Groot, Quality Manager Jelle Hakvoort en Quality Inspector Senior Erik Kok. “Als een product of een onderdeel ervan niet werkt, heb je een probleem. Zeker bij onderdelen als rempedalen. De claimkosten zijn heel hoog als iets niet goed is. Maar bovenal moet de klant erop kunnen rekenen dat het product dat hij van ons afneemt honderd procent veilig en betrouwbaar is.”

Repeteerbaarheid houdt in dat elk product dat geproduceerd wordt exact hetzelfde is als het vorige en ook als het volgende. “Als een klant bij ons honderd stuks van een product bestelt, dan moet hij honderd keer precies hetzelfde product krijgen,” leggen Harry, Jelle en Erik uit. “De klant mag niet merken wanneer of door wie het product gemaakt is. De kwaliteit moet altijd van hetzelfde hoge niveau zijn. Het doel van ons Quality Management System is het borgen van die repeteerbaarheid.”

Gereedmelding
De basis van Quality Management is eenvoudig: de man of vrouw achter de machine is verantwoordelijk voor het product dat hij of zij maakt. Jelle: “Maar daar komt ontzettend veel bij kijken. Alle producten en processen worden op verschillende momenten en diverse manieren gecontroleerd, daar is een uitgebreid protocol voor. Soms volstaat het als de operator zelf de controle uitvoert, maar sommige onderdelen zijn zo relevant, zo kritisch, dat het door een derde gecontroleerd moet worden.”

De kwaliteitscontrole komt op meerdere punten in de productiefase terug. “Elke bewerking van een product moet gereedgemeld worden. Mocht ondanks het ontbreken daarvan het product toch verder gaan in het productieproces, dan wordt dat uiteindelijk alsnog opgemerkt. Bij verzending krijgen we dan een melding dat het product niet gereedgemeld is. Pas als het product aan alle voorwaarden voldoet, mag het verder en wordt het aan de klant geleverd. Hierdoor is het risico minimaal dat er een product met een fout of probleem doorheen glipt.”

Gedeelde verantwoordelijkheid
De kwaliteitsfunctionarissen bekijken ieder product en proces binnen Zuidberg kritisch, leggen ze uit. “Bij alles wat er gebeurt denken wij: wat kan er allemaal misgaan? Hoe vangen we de risico’s op? We bekijken alles met een risicobril op. Als er nog geen vangnet is voor een bepaald gevaar, dan gaan we daar zo snel mogelijk wat voor bedenken.”

Maar kwaliteit is niet de verantwoordelijkheid van hen alleen, benadrukt het drietal. Het valt binnen het takenpakket van alle medewerkers van Zuidberg. Quality Inspector Erik loopt daarom dagelijks door de fabriek om de medewerkers te coachen. “Ik stimuleer ze om de kwaliteit van de producten die geproduceerd worden in de gaten te houden”, vertelt hij. “Van sommige producten zijn wel tien varianten. Het verschilt per variant waar de mensen op moeten letten. Daar wijs ik ze op en ik help ze daarbij. Dat waarderen ze. Het maakt hun werk interessanter en het creëert betrokkenheid. Ze weten beter wat ze doen en waarom ze dingen op een bepaalde manier moeten doen. Daardoor dragen zij ook de verantwoordelijkheid. Dat draagt bij aan het samen-gevoel.”

Veiligheid en milieu
Naast betrouwbaarheid en repeteerbaarheid staat veiligheid hoog op de agenda binnen Zuidbergs kwaliteitsmanagement. Jelle: “We werken volgens de drietrapsraket, waarbij veiligheid op één staat, gevolgd door de kwaliteit van onze producten en daarna de aantallen. Veiligheid staat altijd bovenaan. Vanuit de kwaliteitsafdeling ondersteunen wij de bhv-organisatie binnen Zuidberg met trainingen en oefeningen. Ook voeren wij de ongevallenanalyse uit bij incidenten. We zoeken samen met de verantwoordelijken naar de oorzaak van het ongeluk en kijken hoe we dat in de toekomst kunnen voorkomen.”

Ook het milieu is een belangrijk thema. Jelle: “Het verminderen van de CO2-uitstoot heeft onze aandacht. Samen met de technische dienst kijken we naar mogelijkheden om energie te besparen. We monitoren waar het energieverbruik zit en waar we het kunnen verlagen. De verwarming moet bijvoorbeeld ’s ochtends niet te vroeg aan en ’s avonds niet te laat uit gaan. En machines dienen in het weekend, als er niet gewerkt wordt, uitgeschakeld te zijn. Daarnaast zorgen we dat de opslag van gevaarlijke stoffen goed geregeld is, met lekbakken en dergelijke.”

Foutloos produceren
De toekomst van Quality Management binnen Zuidberg is wat de drie kwaliteitsfunctionarissen betreft helder: “We streven naar foutloos produceren, daar ligt onze focus. Foutloos produceren moet gemeengoed worden binnen het bedrijf. Niet alleen wij, maar iedereen binnen Zuidberg moet doordrongen zijn van risicodenken. Waar zitten de gevaren en hoe kunnen we die voorkomen? Daar gaan we iedereen nog meer op coachen. Daarnaast willen we alle gegevens automatiseren, zodat we op elk gewenst moment kunnen aantonen dat het product aan de eisen voldoet. Op deze manier kunnen we onze klanten optimaal bedienen, nu en in de toekomst.”

Terug naar de tijdlijn

Terug naar de tijdlijn