ZUIDBERG AGRARISCH

Uitgelicht

Constructie nieuw kantoor Zuidberg North America afgerond

Hij staat er! Afgelopen maand hebben onze Zuidberg collega’s in Noord-America hun pand afgerond.

Lees verder 

Artikelselector


Vind uw fronthefsysteem ►

Uitgelicht

Hoe Zuidberg Lean inzet om continu te verbeteren

Al jarenlang passen bedrijven de Lean-methodiek toe om verspillingen te elimineren en een cultuur van continue verbetering te creëren.

Lees verder►

×

INDUSTRIEEL

Bekijk de laatste
Industrial video

ZUIDBERG INDUSTRIEEL

Uitgelicht

Een transmissie voor serieproductie kiezen – welke fasen doorlopen fabrikanten?

In dit blog leggen we uit hoe wij fabrikanten helpen bij het kiezen van een transmissie voor een seriematige levering.

Lees verder►

×

Installeer de Zuidberg app

Ontvang pushnotificaties van Zuidberg na publicatie van nieuwsartikelen of productlanceringen.

40 Years

Zuidberg toen, nu en straks

31 januari 2023  |  Leestijd: 6 minuten

Directeuren Jeroen, Klaas Jan en Kees bespreken hoe het was, hoe het is en hoe het straks zal zijn. “Het belangrijkste is dat mensen zich thuis voelen.”

In dit veertigste en laatste verhaal van onze reeks met veertig jubileumverhalen gaan de drie directeuren van Zuidberg met elkaar in gesprek. Wat zijn volgens hen de belangrijkste momenten geweest van de afgelopen veertig jaar? En hoe zien zij de toekomst van Zuidberg voor zich? Het laatste woord is aan algemeen directeur Jeroen Zuidberg, commercieel directeur Klaas Jan Bijker en technisch directeur Kees Pruim.

Wat was de afgelopen jaren de meeste ingrijpende ontwikkeling voor Zuidberg?

Technisch directeur Kees Pruim: “Dat is zonder de twijfel de verschuiving van de productie van fronthefsystemen en PTO’s voor de aftermarket naar de OEM-klanten. We leveren onze producten steeds vaker rechtsreeks aan tractorfabrikanten, OEM’ers, waar we voorheen voornamelijk aan dealers leverden voor montage achteraf. Dat vraagt een compleet andere manier van werken.”
Algemeen directeur Jeroen Zuidberg: “Twintig jaar terug stond de OEM-markt voor ons nog in de kinderschoenen. Tegenwoordig maken we grotere volumes, leveren we hogere kwaliteit en werken we aanzienlijk professioneler.”
Commercieel directeur Klaas Jan Bijker: “Die omslag is goed voor ons bedrijf, je ziet dat we grote stappen vooruit zetten. Daar profiteert de aftermarket ook van. Zij liften mee op de kwaliteitsverhoging die we hebben ingezet. Het stelt ons tegelijkertijd ook voor een gigantische uitdaging. De OEM-klant vraagt veel inzet en toewijding, maar we willen de aftermarket ook behouden. De OEM’er wil dat ook, want die wil weten hoe de eindgebruiker de producten beleeft. Als er bij OEM iets fout gaat, gaat het direct goed fout. Via de aftermarket komt feedback druppelsgewijs binnen. Eindgebruikers vormen daarom een waardevolle bron voor ons en voor OEM’ers.”

Welke veranderingen zijn nog meer belangrijk geweest?

Kees: “In 2006 namen we Staalservice Lelystad over en vijf jaar later Westtrack Tracksystems. Die overnames hebben grote invloed gehad. Met de overname van Staalservice, we noemen het nu Components, namen we ook de klanten van Staalservice over. Daar zaten veel bedrijven met kleine orders tussen. Wij voelen dat onze bedrijfsvoering, de flow in onze fabriek, beter past bij grotere afnemers.”
Klaas Jan: “Onze werkzaamheden zijn in de loop der jaren veranderd. Voorheen kregen we van een klant een tekening en dat maakten we dan. Maar we zijn inmiddels veel meer dan een assemblagebedrijf, we zijn een productiebedrijf. We willen meedenken om tot de beste oplossing te komen, ook bij Components.”
Jeroen: “Daarnaast is de elektrificatie heel belangrijk voor de markt waarin wij ons begeven. Die ontwikkeling heeft vooral gevolgen voor onze transmissies. Daarin hebben we de eerste stappen al gezet. We hebben een elektrisch aangedreven transmissie ontworpen die tussen de elektromotor en het wiel geplaatst wordt. In de toekomst gaat elektrificatie een steeds grotere rol spelen.”

De missie van Zuidberg luidt: Zuidberg, Performance Pioneers voor toekomstbestendige agrarische en industriële oplossingen.
De visie van Zuidberg is: Zuidberg is de wereldwijd leidende partner met oog voor een gezonde werkomgeving en een duurzame toekomst. Wij zetten ons in voor partnerschap en een compleet serviceconcept.

Wat zijn voor jullie de belangrijkste elementen uit de missie en visie van Zuidberg?

Klaas Jan: “Om in de OEM-markt succesvol te zijn is partnerschap cruciaal. De kennis en kunde die we hebben is ons onderscheidend vermogen. Daarmee kunnen we een betrouwbare partner zijn voor onze klanten. We willen een langdurige relatie met ze aangaan, daarbij zijn co-engineering en partnerschap onmisbaar.”
Kees: “Daarnaast willen we ook dat onze eigen mensen het goed hebben. Dat doen we onder andere door onze medewerkers een gezonde en veilige werkomgeving te bieden. Bij ons word je gezien en gehoord en je krijgt vertrouwen.”
Jeroen: “We zijn een familiebedrijf en vinden het belangrijk dat mensen zich bij ons thuis voelen. Dat gevoel willen we overbrengen. Fouten maken mag, sterker nog, dat is een mogelijkheid om jezelf te verbeteren.”
Klaas Jan: “We willen een warm bad zijn voor iedereen. Daarom bieden we Nederlandse les aan mensen die hier met hun gezin zijn komen wonen. Dat wordt erg gewaardeerd.”
Jeroen: “Ook hebben we de laatste jaren veel ingezet op doorgroeimogelijkheden. Iedereen die kan en wil bieden we de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen binnen Zuidberg. Dat kan bijvoorbeeld door toe te werken naar een andere functie, bijvoorbeeld door de stap te maken van een uitvoerende naar een coördinerende rol. Maar ook binnen de eigen functie zijn veel mogelijkheden om de diepte in te gaan. Je kunt een topdraaier worden of een breed inzetbare assemblagemedewerker.”
Kees: “Maar carrière maken is natuurlijk geen verplichting. Je moet vooral de werkzaamheden doen waar je goed in bent en waar je plezier aan beleeft.”

Kees: “We zijn Performance Pioneers. We willen graag dat onze medewerkers continu zoeken naar manieren waarop ze zichzelf en het werk kunnen verbeteren. Hoe kan ik het morgen nog beter doen dan vandaag? Daarom hebben we een nieuwe structuur aangebracht, waardoor teammanagers meer tijd hebben om alle medewerkers in hun kracht te zetten.”

Jeroen: “Een duurzame toekomst heeft ook onze aandacht. Daarbij richten we ons op de drie p’s: people, planet, profit. We willen een familiebedrijf zijn dat over tientallen jaren nog steeds bekend staat als betrokken werkgever met oog voor de omgeving. Daarom werken we onder andere samen met scholen, studenten en Perron038. We willen blijvend werkgelegenheid bieden.”
Klaas Jan: “Duurzaamheid houdt ook in dat we mee moeten in de energietransitie. We moeten op die trein springen. We gaan ons nog meer richten op technische duurzaamheid en het verlengen van onderhoudsintervallen.”
Kees: “We onderzoeken het automatiseren van bepaalde productieprocessen. Dat klinkt misschien alsof we daarmee werkgelegenheid wegnemen, maar het tegenovergestelde is waar. Als we niet naar automatiseringsoplossingen zoeken, houden we het werk niet in eigen huis en raken we het juist kwijt.”


Zijn alle gestelde doelstellingen de afgelopen jaar bereikt?

Kees: “Nee, door de coronapandemie en de grondstoffenschaarste hebben onze prestaties de afgelopen jaren een flinke deuk opgelopen. Met die externe factoren had natuurlijk iedereen te maken, maar wij konden daar niet snel genoeg op inspelen. Dat had beter gekund.”
Klaas Jan: “Daar hebben we van geleerd en dat gaat ons niet weer gebeuren. Het is ons toen te veel overkomen, onze zwakke plekken werden blootgelegd. Zo is ons duidelijk geworden dat we back-upscenario’s moeten hebben voor leveringen van kritische producten en bewerkingen.”
Jeroen: “Ook al liep de productie zeker niet soepel, we hebben desondanks goed gepresteerd. De extra inspanningen van onze medewerkers hebben hier zeker aan bijgedragen. Bovendien hebben we veel bereikt op het gebied van partnerschap. Onze engineers en de engineers van onze klanten praten veel meer met elkaar dan voorheen en we hebben belangrijke stappen gezet op het gebied van bijvoorbeeld testen. We hebben ook veel doelen wél bereikt.”

Welke kansen zien jullie de komende jaren voor Zuidberg?

Klaas Jan: “We moeten op de ingeslagen weg doorgaan. We zijn goed bezig, maar er is nog veel werk aan de winkel om echt OEM-waardig te worden door de hele supply chain heen. Van inkoop naar productie en van verkoop naar service: op al die vlakken hebben we grote stappen gezet, maar er is nog veel te realiseren.”
Kees: “We hebben keuzes gemaakt die duidelijkheid geven. Daarvoor hebben we een overzichtelijke roadmap opgesteld. Bovendien hebben we veel kwaliteit in huis. Daarom ben ik ervan overtuigd dat we onze doelen gaan halen.”
Jeroen: “Klanten weten ons te vinden. Dat geldt voor OEM’ers, maar ook voor kleine, innovatieve bedrijven. Nieuwe producten zullen kritisch bekeken worden door de markt. Zo rijdt er nu een elektrisch aangedreven shovel met onze transmissie erin. Dat is mooie reclame voor ons en biedt kansen.”

Waar leggen jullie de komende vijf jaar de focus op?

Kees: “Een veilige omgeving bieden aan onze mensen, dat moeten we vasthouden. Mensen moeten dat doen waar ze blij van worden. We bieden ze de mogelijkheid om door te groeien, dat kan zowel in de breedte zijn als in de diepte. Je kunt nog beter worden in wat je doet of dat wat je geleerd hebt breder of op een nieuwe plek inzetten.”
Klaas Jan: “In de afstemming tussen de afdelingen valt nog veel te winnen. Processen moeten beter op elkaar afgestemd worden. Vooral op logistiek vlak verliezen we nu nog te veel. Met de wekelijkse tweedelijns-dagstart werken we eraan om dit stap voor stap te verbeteren.”
Kees: “Organisatiebreed wordt het steeds duidelijker waar we mee bezig zijn. We hebben goed met elkaar afgesproken met welk portfolio we bezig zijn. We hebben heldere keuzes gemaakt in onze producten. Dat voorkomt ruis en ergernis en geeft focus.”
Klaas Jan: “We moeten nog wel meer inzicht krijgen in wat de automatisering ons brengt. Als we nu onderhoud uitvoeren aan een machine doen we dat omdat we denken dat het na zoveel tijd een keer moet, maar dat kan ook op basis van data. Informatie wordt het sleutelwoord.”
Kees: “Onze PACE-controller gaat daar een belangrijke rol in spelen. Dat is een nieuw ontwikkelde module voor aansturing van de PTO. Die module verzamelt allerlei data, zoals het aantal starts en stops en de gebruiksduur. Daarmee kunnen we de klant een veel beter geoptimaliseerd product leveren, gebaseerd op data en feiten en niet op aannames.”

Wat willen jullie mensen tot slot nog graag meegeven over Zuidberg?

Kees: “We hebben een duidelijke richting gekozen en weten waar we goed in zijn. De markt biedt volop kansen. Samen zijn wij capabel genoeg om die kansen waar te maken.”
Klaas Jan: “We zijn volop in ontwikkeling en hebben aandacht voor de mensen. Groei is niet het belangrijkste voor ons, het gaat er vooral om dat je je bij ons thuis voelt.”
Jeroen: “We hebben het volste vertrouwen in onze mensen, in onze klanten en in onze toekomst. Het begint ermee dat mensen zich goed bij ons voelen en betrokken en trots zijn. Dat is de basis. En als die goed staat, kun je kwaliteit leveren.”

Terug naar de tijdlijn

Terug naar de tijdlijn