ZUIDBERG AGRARISCH

Uitgelicht

Constructie nieuw kantoor Zuidberg North America afgerond

Hij staat er! Afgelopen maand hebben onze Zuidberg collega’s in Noord-America hun pand afgerond.

Lees verder 

Artikelselector


Vind uw fronthefsysteem ►

Uitgelicht

Hoe Zuidberg Lean inzet om continu te verbeteren

Al jarenlang passen bedrijven de Lean-methodiek toe om verspillingen te elimineren en een cultuur van continue verbetering te creëren.

Lees verder►

×

INDUSTRIEEL

Bekijk de laatste
Industrial video

ZUIDBERG INDUSTRIEEL

Uitgelicht

Een transmissie voor serieproductie kiezen – welke fasen doorlopen fabrikanten?

In dit blog leggen we uit hoe wij fabrikanten helpen bij het kiezen van een transmissie voor een seriematige levering.

Lees verder►

×

Installeer de Zuidberg app

Ontvang pushnotificaties van Zuidberg na publicatie van nieuwsartikelen of productlanceringen.

Terug naar overzicht

Vorige

Volgende

Weet u al hoe Zuidberg bijdraagt aan gezonde landbouwgrond?

De bodem. Al eeuwenlang een van de belangrijkste productiemiddelen voor de boeren. Zonder bodem kunnen we immers geen gewassen telen. De bodem geeft de gewassen voeding en vocht. Het biedt houvast voor beworteling. Een evenwichtige bodem is daarmee bijna een zekerheid voor een geslaagde teelt.

Onze wereldbevolking groeide de afgelopen 100 jaar enorm. De vraag naar voedsel dus ook. Door innovatieve oplossingen en een bijna immense schaalvergroting is het ons gelukt daar antwoord op te geven. En dat allemaal nog steeds met diezelfde bodem.

De logische keuze voor ‘meer en groter’ heeft echter een keerzijde. De bodem die we zo hard nodig hebben voor de teelt van de gewassen, heeft het de laatste decennia zwaar te verduren.

Intensief grondgebruik en zware machines hebben geleid tot bodemverdichting. En dat is wereldwijd een toenemende zorg. De bodem die we zo hard nodig hebben voor de teelt van de gewassen…. Zijn we het belang van die bodem niet uit het oog verloren?

Omdat we dit weten, is het ook onze verantwoordelijkheid om daar oplossingen voor aan te reiken. En daarmee het belang van de bodem weer in ere te herstellen.

De toenemende voedselbehoefte dwingt ons om op een andere manier naar onze bodem te kijken. Daarbij hebben we te maken met factoren die grote invloed hebben op bodemgebruik, maar die we nauwelijks in de hand hebben.

De prijs van grond bijvoorbeeld stijgt als gevolg van schaarste, dus moeten we een hoger rendement van de teelt realiseren. En klimaatverandering leidt tot ongewenste droogte en vernatting waardoor de omstandigheden waaronder we moeten werken vaak niet optimaal zijn;

De bodemverdichting die hierdoor optreedt, is verraderlijk. Want we zien niet wat er gebeurt, maar er gebeurt wel héél veel. Zware mechanisatieverstoord de rust in de bodem waardoor de kracht uit de bodem verdwijnt. Water, zuurstof, organische stof, voeding en structuur zijn niet meer in evenwicht.

Planten gaan daardoor minder goed wortelen, het gewas raakt eerder in stress en de oogstzekerheid neemt heel geleidelijk steeds verder af. Het gaat van kwaad tot erger. Wat we wél in de hand hebben, zijn technische hulpmiddelen waardoor we minder vaak op het land hoeven te rijden én met een lagere bodemdruk. Het combineren van werkgangen betekent bijvoorbeeld 50% minder bodembelasting en bovendien een forse arbeidsbesparing.

Daarnaast kunnen we, met behoud van capaciteit, de bodem op een toekomstbestendige wijze ontlasten door het contactoppervlak tussen machine en bodem fors te vergroten. Alleen daarmee geven we de bodem weer een kans om zich te herstellen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een groter contactoppervlak direct tot minder verdichting leidt. En dat minder verdichting direct tot een betere gewasgroei leidt en de oogstzekerheid daardoor snel toeneemt.

Als we onszelf de opdracht hebben gegeven om zuinig met de aarde om te gaan om óók onze kinderen een toekomst te gunnen, dan moeten we samen ook die verantwoordelijkheid nemen. Zuidberg heeft die keuze al gemaakt. Doet u met ons mee?

Nieuwsgierig naar de beelden bij dit verhaal? Bekijk dan onze film 'toekomstbestendig grondgebruik'.